Gestiune cereale - Laurent Computers SRL

Go to content

Main menu:

LaurentGran - adevăratul sistem informatic de gestiune / producţie cereale:
- operatorii de la punctele de lucru (silozuri) se conecteaza prin Internet şi salvează documentele în cloud;
- imediat după salvarea lor, documentele pot fi vizualizate, centralizate şi analizate la sediul central prin cloud;
- generarea şi listarea documentelor primare specifice;
- acces rapid prin Internet la toate informaţiile;
- raportarea şi centralizarea informaţiilor.

Module:
- Actualizare contracte vânzare / cumpărare marfa în care sunt stipulaţi parametrii de calitate a cerealelor, penalizările aferente neîndeplinirii acestora şi praguri suplimentare la care se calculează servicii de uscare respectiv tarare.
- Actualizare B.C.A.R. -uri marfă;
- Listare tichete de cântar, tichete de laborator;
- Actualizare avize expediţie clienţi;
- Generare avize expediţie cu serie şi număr din plaja internă;
- Listare documente: B.C.A.R. - uri, avize expediţie (format A4 sau A5), formulare gradare, declaraţii conformitate;
- Actualizare procese verbale de diferenţe;
- Actualizare operaţiuni la clienţi;
- Actualizare documente condiţionare marfă (aerare, tarare, gazare);
- Situaţii documente - B.C.A.R. - uri, avize;
- Generare factură marfă conform contractelor;
- Rapoarte documente nefacturate;
- Rapoarte facturări şi contracte;
- Actualizare B.C.A.R. -uri custodie;
- Actualizare avize expediţie clienţi marfă custodie;
- Actualizare contracte custodie;
- Actualizare documente condiţionare marfă în custodie (aerare, tarare, gazare);
- Generare calculaţii perisabilităţi şi scăzăminte marfă în custodie;
- Rapoarte documente custodie;
- Actualizare facturi;
- Modul facturare - plajă internă de numere, listare factură fiscala (A4, A5);
- Rapoarte transporturi;
- Fişe de magazie şi stocuri marfă - la fizic şi la util STAS;
- Fişe de magazie şi stocuri custodie - la fizic şi la util STAS;
- Stocuri totale pe gestiune: marfă + custodie;
- Generare raport justificare gestiune marfă / custodie / total.

Implementare pe specificaţiile beneficiarului:
- Preluare automată tichet de la cântarul electronic în B.C.A.R. - uri şi avize de expediţie (pentru programele de cântărire compatibile cu sistemul informatic LaurentGran).
Mai multe informaţii şi funcţionalităţi puteţi vizualiza pe site-ul http://www.gestiune-cereale.ro.


 
Copyright © 2019 Laurent Computers S.R.L.
Back to content | Back to main menu